WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ - ZAKRES USŁUG

Podstawowym celem wyceny maszyn, urządzeń, środków technicznych, linii produkcyjnych jest oszacowanie ich wartości rynkowej.

 • wartość rynkowa – to cena, jaką gotowy jest zapłacić potencjalny nabywca w przypadku, gdy zachodzą następujące czynniki: strony są niezależne, nie działają w sytuacji przymuszenia, znają okoliczności i cechy środka będącego obiektem transakcji oraz istnieje odpowiedni czas na podjęcie decyzji.

Istnieje kilka określeń wartości rynkowych stosowanych w zależności od celu, najważniejszymi są:

 • wartość rynkowa po zainstalowaniu – dotyczy wartości środków które są dostarczone, zainstalowane ale nie muszą być jeszcze uruchomione,
 • wartość rynkowa przy kontynuacji działania – wartość odnosząca się do środków które działają, będą działać w miejscu gdzie się znajdują,
 • wartość rynkowa likwidacyjna – najczęściej określana w sytuacji gdy podmiot zbywający jest zmuszony do sprzedaży i zbywa go w stanie i miejscu w jakim się znajduje,
 • wartość rynkowa przy sprzedaży wymuszonej – najczęściej dotyczy sprzedaży przetargowej (szybkie zbycie),
 • wartość rynkowa dla alternatywnego zastosowania – jest rodzajem wartości przy założeniu, że nabywca poniesie koszty związane z przeniesieniem maszyny na nowe miejsce użytkowania lub jej modernizacji po zmianie przeznaczenia,
 • wartość pozostałościowa – którą stanowi przewidywana cena ze sprzedaży środka technicznego, który nie nadaje się do dalszego użytku, ale ma elementy nadające się do wykorzystania,
 • wartość odtworzeniowa w warunkach rynkowych (quasi rynkowej) – ustalona zostaje o koszt odtworzenia pomniejszony o utratę wartości wynikającej z zużycia technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego. Wartość ta znajduje zastosowanie dla maszyn, których jest brak we wtórnym obrocie a niezbędne jest wyznaczenie wartości najbardziej zbliżonej do wartości rynkowej,
 • wartość złomu – cena odniesiona do ciężaru likwidowanej maszyny. Wymaga często jej demontażu i pocięcia na elementy. Należy tu uwzględnić ewentualne nakłady mogące przekroczyć przychód ze sprzedaży złomu.

Wycena dotyczy:

 • wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych w tym linii technologicznych,
 • wycena środków trwałych i nietrwałych, urządzeń biurowych,
 • ustalenie wartości rynkowej pojazdów (pod kątem zakładów ubezpieczeń, likwidacji szkód, urzędów celnych, sprzedaży itd.);
 • wycena pojazdów specjalistycznych, sprzętu budowlanego, drogowego, suwnic itp.,
 • wyceny majątku w celu wejścia w spółkę, sprzedaży, odpisów amortyzacyjnych, windykacji długów, opłat skarbowych, postępowania spadkowego, na użytek sądów. Sporządzamy wyceny pod kredyt, wyceny pod leasing oraz wyceny do ubezpieczenia,
 • wyceny dla osób fizycznych i prawnych.

NASZA WYCENA GWARANCJĄ WIARYGODNEJ WARTOŚCI

KONTAKT

Zdzisław Kaczmarek
Rzeczoznawca ds. wycen maszyn i urządzeń upr. nr 0505
Pośrednik nieruchomości licencja zaw. Nr 1735
Ekspert Rynku Nieruchomości (ENF), certyfikat nadany przez PFRN

tel:    +48 62 738 11 44
tel:    +48 691 356 618
mail:  z.kaczmarek@wgn.pl

 

WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości S.C.
ul. Wrocławska 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

Napisz do nas, odpowiemy na pewno.

  Mapa: