WYCENY NIERUCHOMOŚCI - ZAKRES USŁUG

Zdobyte doświadczenia w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami pozwalają nam podejmować się wyceny każdego rodzaju nieruchomości na terenie kraju.

Wyceniamy miedzy innymi:

 • Nieruchomości gruntowe niezabudowane
 • Nieruchomości gruntowe zabudowane
 • Nieruchomości mieszkaniowe
 • Nieruchomości komercyjne
 • Nieruchomości zurbanizowane
 • Nieruchomości rolne
 • Nieruchomości developerskie.

Wszystkie zlecenia wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polskimi standardami rzeczoznawców majątkowych, naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem, oraz poszanowaniem interesu klientów.

Dla naszych stałych klientów tworzymy stosownie do ich potrzeb pakiety usług dodatkowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Wyceniamy między innymi na potrzeby:

 • Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • Ustalenie ceny sprzedaży
 • Przekształceń własnościowych
 • Określenia wartości godziwej środków trwałych
 • Aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • Ustalenia wysokości odszkodowania
 • Ustalenia podstawy do naliczenia opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej.

Naszymi klientami są zarówno klienci indywidualni, małe i średnie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa, oraz ogólnopolskie instytucje finansowe. W dotychczasowym dorobku możemy pochwalić się wycenami wykonywanymi dla:

 • banków, instytucji finansowych
 • organów administracji rządowej i samorządowej
 • przedsiębiorstw produkcyjnych, telekomunikacyjnych, transportowych, logistycznych
 • sieci handlowych
 • przemysłu energetycznego i wydobywczego
 • przemysłu spożywczego i przetwórczego
 • spółdzielni i gospodarstw rolnych
 • sektora budowlanego.

Nieruchomości gruntowe

Gospodarstwa rolne

Nieruchomości mieszkaniowe

Budynki użytkowe i mieszkalne

Nieruchomości deweloperskie

Obiekty zabytkowe

NASZA WYCENA GWARANCJĄ WIARYGODNEJ WARTOŚCI

KONTAKT

Marcin Kaczmarek
Rzeczoznawca ds. wycen nieruchomości upr. Nr 4032
Pośrednik nieruchomości licencja zaw. Nr 3784
Ekspert Rynku Nieruchomości (ENF), certyfikat nadany przez PFRN

tel:    +48 62 738 11 44
tel:    +48 601 829 510
mail: marcin.kaczmarek@wgn.pl

WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości S.C.
ul. Wrocławska 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

Napisz do nas, odpowiemy na pewno.

  Mapa: